spre pag.1 ANUAR 2005 prima pagina
  - pag.2 -  
 

De acolo peste Alba Iulia și Deva pe la mănăstirile Prislop și Românești ne-am întors acasă cu mult mai împrospătați și bogați duhovnicește.

Restul lunii iulie ca și luna august, luni de concedii au trecut destul de pe neobservate, aceasta fără ca hramurile specifice acestor luni să treacă neobservate și nesubliniate.

În iulie de Sf. Ilie pentru mulți creștini a fost un prilej de a merge la mănăstirea Românești, iar în august, așa cum o fac de zeci de ani de zile credincioșii noștri merg în pelerinaj timp de două zile la Bodrog, în 14 și 15 august, și alte 2 zile, 28-29 august la Șag-Timișeni.

Deși mănăstirea Bodrog aparține altei Eparhii credincioșii din preajma Sânnicolaului, obișnuiți cu ea se deplasează aici cu multă pietate și se pare că în numărul cel mai mare posibil, sute de credincioși, și cam pe jumătate din aceștia se deplasează la sfârșit de lună la Șag-Timișeni.

Protopopiatul având mai multe parohii care își serbează hramul în aceste zile, ziua de 20 iulie am fost prezent la parohia Iecea Mică iar în 15 august la parohiile Pesac și Beba-Veche.

Și luna septembrie este bogată în rugi prilejuite de Sfântă Maria Mică după ce în prealabil parohia Lovrin ține ruga în prima duminică ce cade înaintea zilei de 8 septembrie; în 8 septembrie este rugă la Sânnicolau Mare.

La slujba de hram a bisericii noastre au fost prezenți foarte mulți credincioși, parohia fiind ajutată și în acest an de Primărie care a dat pentru preoți și invitați atât masa de prânz cât și cina. Tot prin grija Primăriei în incinta Teatrului de vară s-a derulat un frumos program artistic, cu participare gratuită, executat de mari reprezentanți ai folclorului bănățean, Liliana Laichici și ardelenesc, Veta Biriș.

Situație similară au trăit și parohiile Comloșu Mare și Teremia Mare, care și ele au prăznuit hramul în ziua de 8 septembrie.

La începutul lunii septembrie, îngrijorați de situațiile dezastruase ce au început să se abată peste întreaga țară, bisericile orașului Sânnicolau Mare au organizat „Noaptea de veghe” în biserica romano-catolică din oraș începând la 21:00 cu slujba romano-catolică și până la 5 dimineață a zilei următoare toate confesiunile din oraș au ținut Sfinte Liturghii, acatiste și meditații și ce a impresionat a fost faptul că biserica romano-catolică, cât este ea de cuprinzătoare, a fost de-a lungul nopții plină până la refuz.

În ziua de 12 septembrie se deschide noul an școlar 2005-2006; toți preoții oficiind slujbe de Te-Deum cu astfel de ocazii, subsemnatul fiind prezent la slujba de deschidere a anului școlar la Liceul Teoretic din localitate unde a fost de față și viceprimarul orașului.

 

În ziua de 15 septembrie Biserica Bănățeană și-a serbat patronul pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș; în toate bisericile s-a oficiat Sfânta Liturghie; festivități deosebite însă au avut loc la Timișoara, la catedrală, unde încă din ajun slujbe de pomenire a marelui ierarh s-au oficiat în prezența unui impresionant număr de pelerini veniți din întreg Banatul. Toiul acestor slujbe a fost de fapt seara când cu racla cu moaștele purtate de către preoți s-a ocolit sfânta catedrală. Slujbele au fost târnosite de însuși Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului.

În ziua de 24 septembrie biserica romano-catolică din Cenad s-a dovedit a fi din nou neîncăpătoare; aproape toți preoții romano-catolici din țară și chiar și din străinătate, au fost prezenți alături de episcopii lor, având în frunte pe nunțiul papal Jean Claudiu Perisset, de sărbătorirea Sfântului Gerard în Morisena, în care acest sfânt a slujit ca episcop cu mai mult de un mileniu în urmă.

Delegația ortodoxă a fost condusă de Prea Sfinția Sa Părinte Episcopul Vicar Lucian Lugojanul care a și rostit un cuvânt în care a subliniat scena imortalizată în memorialul revoluției din Timișoara arătând că Banatul are doi patroni spirituali – Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș ca și Sfântul Gherard de Morisena, și precizând că ei fiind sărbătoriți în cursul lunii septembrie, nu la prea mare distanță unul de celălalt, aceste zile dintre 15-24 septembrie ale fiecărui an, ar trebui să fie sărbătorite ca zilele Banatului, de după ruga Timișoarei.

Măreția acestei sărbători, când s-au memorat 975 ani de la Episcopatul Sf. Gherard, a fost subliniată și prin alcătuirea cu acest prilej a unei monede jubiliare, fiecare delegat ortodox primind câte una, episcopul primind una de argint.

După agapa comună, delegația romano-catolică, la invitația Prea Sfinției Sale Episcopul Lucian Lugojanul și a Prea Onoratului Părinte Protopop Gheorghe Sutac a vizitat din nou mănăstirea Morisena, de această dată biserica mănăstirii fiind ridicată, reculegându-se și închimându-se în ea și chiar mai mult la îndemnul Excelenței Sale Părintele Gherghel, episcop romano-catolic de Iași încep cu toți romano-catolicii și ortodocși să intoneze trisaghionul „Sfinte Dumnezeule”.

Protopopul Gheorghe Sutac a răspuns celor câteva întrebări puse de nunțiul papal Perisset, referitor la viața mănăstirească de la Morisena atunci, cu circa 1000 de ani în urmă și acum.

Sâmbătă 1 octombrie, de sărbătoarea „Acoperământul Maicii Domnului”, Prea Sfinția Sa Părintele Vicar Lucian Lugojanul a fost din nou prezent în mijlocul preoților protopopiatului, de această dată a oficiat binecuvântare bisericii din parohia Grabaț, biserica a fost restaurată capital în exterior și acoperită din nou cu țiglă.

Numărul impresionant de credincioși prezenți la Sfânta Slujbă a dat o notă de majestate acestei zile, care deși zi lucrătoare, a fost pentru Grabaț o zi de adevărată sărbătoare, preotul Valeriu Cioica dovedind mult zel și râvnă duhovnicească în păstorirea ei.

Cu agapa comună, pregătită cu multă dragoste de către parohie, agapă la care a fost prezent și parlamentarul de Timiș, Viorel Oancea, s-au încheiat festivitățile de la parohia Grabaț.

În după masa aceleiași zile, Prea Sfinția Sa Părintele Vicar Lucian Lugojanul și-a arătat dorința de a vizita și parohia Lenauheim, din apropiere, unde am vizitat atât biserica cât și casa parohială, stând de vorbă cu părintele asupra problemelor cu care se confruntă în parohie.

Luna octombrie a fost marcată pentru Biserica noastră Bănățeană de lucrările Sfântului Sinod al BOR în care, între cele două candidaturi pentru mitropolia vacantă a Ardealului a fost propus și Prea Sfinția Sa Episcopul Caransebeșului Laurențiu Streza, care va și deveni Mitropolit al Ardealului în ziua de 3 noiembrie când va fi ales de către Colegiul Electoral Bisericesc.

În ziua de 4 octombrie biserica parohială din Valcani își serbează hramul de Cuvioasa Maică Paraschiva; slujbele oficiate în prezența unui număr impresionant de credincioși a subliniat cinstea de care patroana bisericii din Valcani se bucură din partea celor ce le poartă de grijă.

Cu agapa comună pregătită de oamenii de frunte ai parohiei și cu balul pregătit de tinerii satului se încheie și festivitățile de rugă ale parohiei Valcani.

Sâmbătă 22 octombrie la parohia Variaș a fost lansat volumul VII al cărții D-nei profesoare Ileana Silveanu – „Rezistențe anticomuniste în Banat”, de față fiind mulți intelectuali ai comunei.

În ziua de 3 noiembrie la sediul oficiului nostru protopopesc s-au desfășurat lucrările celei de a doua conferințe preoțești cu tema „Educația moral-religioasă a tinerilor”, temă susținută de preotul Cosmin-Paul Iosivuț de la parohia Lovrin; a fost de față delegatul chiriarhal preot Constantin Pavel, consilier social al Eparhiei și responsabilul protopopiatului. Este la prima oară când la o conferință preoțească, cel puțin în acest protopopiat nu este prezent nici unul dintre ierarhi, cu toții fiind la București, la colegiul Electoral în vederea alegerii Mitropolitului Ardealului.

Duminică 13 noiembrie m-am deplasat la parohia Igriș, unde alături de preotul paroh, am văvut manifestările prilejuite de „Oastea Domnului” din județul Timiș. Credincioși cu alese calități au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie și imediat după Liturghie au prezentat un frumos program, așa cum știu ostașii Domnului.

Miercuri 16 noiembrie la parohia ortodoxă Nerău a fost lansată cartea „Înscrisurile de la Nerău”, o istorie a locului. Lansarea s-a bucurat de o prezență aleasă, holul Școlii Generale din Nerău devenind neîncăpător, între prezenți remarcându-se și colaboratorii direcți ai preoților ce au lăsat înscrisurile în cauză, respectiv preotul Silviu Bichicianu și Filip Popovici. Dintre acești colaboratori amintim pe d-l Sârbu, cântăreț bisericesc și astăzi, care a și spus câteva cuvinte despre cei doi preoți cu care a colaborat ani de zile în șir.

După cuvântul de salut și respectiv de deschidere a protopopului Gheorghe Sutac, cuvânt prin care preoți actuali au fost îndemnați să vadă un exemplu demn de urmat la aceaști vrednici înaintași care au lăsat înscrisurile pe baza cărora s-a putut alcătui această cronică sau mai bine zis cartea în cauză, doamna director executiv a Direcției pentru Cultură și Culte Timiș subliniază în cuvântul său câteva amănunte ale cărții în cauză de mare importanță între care obiectivitatea și realismul descrierilor; după ea domnul scriitor Aurel Turcuș prezintă cartea în întregul ei aducând cuvinte de laudă celor doi preoți pentru datele lăsate ca și celor care s-au străduit să alcătuiască pe bază lor monografia și cronica în cauză între care și domnul Andrei Medinschi, care în cuvântul său mulțumește celor ce l-au ajutat în acest sens, între aceștia numărându-se Arhiepiscopia Timișoarei.

După cuvintele doamnei Antoniuc, tot de la Cultură și Culte ca și a altor vorbitori din din sală, încheierea o face părintele consilier cultural al Arhiepiscopiei preotul Zaharia Pereș, delegatul eparhial la acest eveniment.

 

În dupămasa aceleiași zile la insistențele părintelui Pereș m-am deplasat la Jimbolia, care deși aparținătoare altui protopopiat, Timișoara, fiind parohie învecinată, ne-a primit cu multă dragoste pentru a oficia împreună cu părintele consilier Pereș și preotul locului slujba de binecuvântare a noului magazin de obiecte bisericești, ridicat în curtea bisericii, magazin ce ne va servi drept model și nouă celor de la Sânnicolau Mare, fiindu-ne de strictă necesitate și ca loc de vânzare a colportajului bisericesc și ca sală pentru ședinșe de Consiliu Parohial și repetiții corale.

În ziua de 20 noiembrie Prea Sfinția Sa Părintele Vicar Lucian Lugojanul descinde din nou în protopopiatul nostru, la capela filiei Dudeștii-Vechi, parohia Cheglevici, care prin strădania preotului Eftimie Cristea ajutat de inimoșii credincioși ai satului au pictat capela, amenajată doar cu doi ani în urmă, în întregime.

Prea Sfinția Sa binecuvântează lucrările făcute și-i îndeamnă pe credincioși, care până nu demult nu aveau nici un locaș de cult în localitate, care în majoritate este bulgărească și ca religie romano-catolică, să șadă mai aproape de biserica neamului.

Tunderea in monahism a surorii Serafima

După agapa comună, împreună cu Prea Sfinția Sa Episcopul Vicar Lucian Lugojanul ne-am deplasat la mănăstirea Morisena unde după slujba de vecernie cu priveghere, fiind ajun al sărbătorii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, oficiate în prezența unui mare număr de credincioși ce au umplut până la refuz biserica mănăstirească, s-a oficiat tunderea în monahism a Surorii Serafima, care odată devenită Monahia Serafima a fost împuternicită și cu misiunea de stareță a mănăstirii Morisena.

Slujba impresionantă ca și minunatul cuvânt de învățătură rostit de ierarh a prilejuit pentru fiecare dintre cei prezenți o adevărată bucurie duhovnicească cu care un creștin nu se întâlnește de prea multe ori în viață.

Cu o agapă luată în fapt de seară s-a terminat înspre miezul nopții și festivitatea de la Morisena.

 

Asemănătoare zilei de 20 noiembrie s-a arătat și ziua de 27 noiembrie când din nou Prea Sfinția Sa Episcop Vicar Lucian Lugojanul a fost din nou prezent în două parohii din protopopiatul nostru: dimineața la Liturghie la parohia Valcani, unde a binecuvântat lucrările de acoperire a bisericii și a executări câtorva scene picturale în nișele din exteriorul bisericii și după masa la vecernie la Beba-Veche unde de asemenea a binecuvântat lucrările de reparații exterioare ale bisericii.

Și-ntr-o parohie și-n cealaltă credincioșii prezenți în număr mare au rămas profund impresionați de măreția slujbei pontificată de ierarh ca și de frumosul cuvânt de învățătură rostit de Prea Sfinția Sa.

Impresionantă a fost la Beba-Veche primirea făcută ierarhului de către un grup mare de credincioși, care l-au așteptat în ceremonie cu baldachimul înaintea „podului mare” după ce în prealabil primarul cu alți fruntași ai comunei l-au așteptat la marginea satului, după toate datinile oficiale, cu cai și cu caleașcă, de la pod venind împreună cu preotul și credincioșii pe jos până la Sfânta Biserică; tot atât de impresionant a fost și concertul de colinde prezentat de copiii satului, pregătiți de preotul locului Florin Matyaș.

După slujba vecerniei și agapa oferită în sala de ședință a Primăriei cei prezenți în frunte cu Prea Sfinția Sa Părintele Lucian, Episcopul Vicar al Eparhiei, am vizitat biserica romano-catolică unde am și intonat o colindă străbună.

Vineri 2 decembrie se ia inițiativa alcătuirii unui corp preoțesc, sub bagheta părintelui Daniel Trăilă care este absolvent al Facultății de Muzică și mai mult decât atât este și un tenor de excepție al zonei.

Corul alcătuit din 12 preoți plus subsemnatul, la o săptămână am și reușit să prezentăm un program de colinde într-un concert de binefacere ce a avut loc la Biserica romano-catolică din localitate vineri 9 decembrie; cei prezenți, care au umplut până la refuz biserica, au rămas profund impresionați de calitatea execuției noastre, la fel pe cât de plăcut impresionați au rămas și cei din Vama Sânnicolau Mare ca și domnul director Cipu de la Centrul județean de Creație și Cultură, alături de care ne-am deplasat și la Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit Nicolae Corneanu.

sus prima pagina spre pag.1