biserica parohiala Pesac   Scurt istoric al Bisericii Ortodoxe "Înălțarea Domnului"

 

Comuna Pesac este asezată în N-V Banatului la aproximativ 10 km distanta de râul Mures și înconjurată  de localitatile Șandra, Variaș,  Periam si Lovrin. La 16 Noiembrie 1768 Pesacul este întemeiat și atestat documentar (cu aprobarea împăratului Iosif al II-lea, aflat la prima sa vizită în Banat). Satul s-a constituit prin “ieșirea” românilor din comuna învecinată, Sânpetru-Mare, datorită revărsărilor repetate ale râului Aranca. Biserica ortodoxă cu hramul “ÎNĂLȚAREA  DOMNULUI “ din satul PESAC, a fost construită între anii 1806 – 1811.

Piatra de temelie s-a pus la 7 decembrie 1806, de către episcopul Timișoarei  Ștefan  Avacumovici, iar târnosirea ei s-a făcut la 16 septembrie 1811 de către protopopul Cenadului Nicolae Nicolici, ca mandatar al episcopului Timișoarei Ștefan Avacumovici.   

Construcția este masivă din piatră și cărămidă  sub formă de navă, cu un singur turn și o absidă semicirculară în dreptul Sf. Altar, respectând întrutotul stilul  arhitectural eclezial bănățean asemănându-se cu multe biserici ortodoxe din împrejurimi construite în această perioadă.

Pictura interioară murală a fost executată de pictorul bisericesc Nicolae  Popescu în stil baroc vienez, pictorul fiind adept al școlilor de pictură apusene de la Viena și Roma.

Pictura iconostasului s-a realizat de același pictor între anii 1876-1877 în același stil fiind de o frumusețe și o expresivitate artistică deosebită. Din păcate din vechea pictură murală astăzi se mai păstrează foarte puțin, doar câteva icoane în sf. altar și pe  bolta de deasupra soleii, pictura iconostasului însă este foarte bine păstrată până astăzi.

În timpul celui de al doilea război mondial biserica ortodoxă a avut de suferit foarte mult. Biserica  a fost bombardată de proiectile de artilerie, care i-au retezat turnul, i-au spulberat acoperișul și au zdruncinat-o din temelie. La scurt timp toate aceste răni ale razboiului au fost acoperite prin grija enoriașilor și a preoților care au servit cu multă dragoste și devotament această parohie. Restaurări interioare și ale picturii s-au făcut în anii: 1903, 1926, 1959, 1994-1995. Reparații la exterior și acoperiș s-au facut în anii: 1926, 1945, 1994-1995, 2003-2006. Biserica la exterior este străjuită de trei monumente de o frumusețe și valoare artistică deosebită, închinate slujitorilor bisericii din Pesac și eroilor din cele două războaie mondiale.

De-a lungul vremii biserica a fost păstorită de buni și vrednici preoți, slujitori care s-au identificat cu nazuințele păstoriților lor și ale căror nume stau înscrise în inimile credincioșilor din Pesac. Din vara anului 2002 parohia Pesac este păstorită de către preotul Mihai Petru Vucu, născut în orașul Bocșa jud. Caraș-Severin, în timpul căruia între anii 2003-2006 s-au făcut ample lucrări de reparații exterioare la Biserică.    

La 17 septembrie 2006 biserica noastră cu hramul « ÎNĂLȚAREA  DOMNULUI » s-a îmbrăcat în haină de sarbătoare întrucât a aniversat 200 de ani de la punerea pietrei de temelie prilej cu care l-am întâmpinat cu multă bucurie pe Preasfințitul episcop vicar Paisie Lugojanul care a binecuvântat amplele lucrări de reparații făcute la biserică și pe credincioșii parohiei noastre.

 
 
Pr.Mihai Petru Vucu