Parohia Grabaţ
 

Parohie categoria II-a – 310 familii.
Capela: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”
Pictura Ón ulei Ón stil neobizantin – pictor Iulian Toader din Arad.
Renovare pictură: 1960
Reparaţii capitale: 2001 şi 2003.

Preot paroh Cristian Capotă născut Ón 25.05.1979.
Studii: Licențiat al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest Timișoara, secția Teologie Pastorală, promoția 2013.
Data hirotoniei pe seama parohiei Grabaț: 24 decembrie 2013.
Data instalării: 25 decembrie 2013.
Este căsătorit, are trei copii, și locuiește Ón casa parohială din Grabaț, nr. 42.
Tel. mobil: 0742 279 132.